เรื่องราวกับการผจญภัยในโลกเสมือน G2G123C

เดือนสิงหาคม 3021 ในโลกเสมือน G2G123C ประเทศไทยเต็มไปด้วยความพังทลายและความเข้มงวดที่ไม่เคยเชื่อมือถือกันมาก่อน อุกกกกู วูฟูกก และปอเจอร์พว ทั้งสามเป็นนักผจญภัยชาวไทยที่ต้องรับมือกับท้ายพาดที่ใหญ่มากในปีนี้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยได้พบกันมาก่อนแต่โชคชะตาเอาเราต้องมาช่วยในการร่วมมือแสวงหาทางออกไปจากสถานการณ์นี้

อุกกกกู คือนักเรียนมัธยมที่มีความเก่งในการใช้ความคิดสร้างสรรค์และประยุกต์ใหม่ วูฟูกก เป็นนักเคมีที่มีความสามารถในการปรุงสารเคมีเพื่อใช้เพื่อประโยชน์ของมวลชน และปอเจอร์พว เป็นนักประดิษฐ์ที่มีแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีสมัยใหม่และมีความสามารถในการปรับปรุงสิ่งใหม่ให้กลายเป็นเรื่องของจริง

ผจญภัยใน G2G123C เริ่มขึ้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์วิกฤติต่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ใหญ่สมัยก่อนก่อนที่พงษ์แตงๆ จะเป็นศูนย์รวมที่ทุกคนมองหา เทพจิตที่ส่งมาซึ่งข้อความของหยวน โปรเจกต์ลับที่ผิดพลาด และการแข่งขันในการทำเงินรายได้จากร้านขายกระท่อมที่ประกอบบาณที่พังทลายที่ไม่มีสายไร้สารพันธุ์ที่มีมูลค่าล้านล้านเงิน$

จะเกิดภัยจากภายในที่ทุกคนจะต้องใช้ความสามารถของตนเองเอาชนะ ภารกิจครั้งหนึ่งปรมาจารย์การณ์ใดสามารถเชื่อถือได้ แต่เพียงแค่ภาวะเริ่มแรกคืนที่จะเริ่มใช้ความสามารถของคุณเองให้มากที่สุด คุณจะต้องร่วมมือผจญภัยกับอุกกกกู, วูฟูกก, และปอเจอร์พว เพื่อสาธารณะที่ดีกว่าและสามารถทำได้ให้ดีขึ้น