G2G778: แฟนเกมต้องไมมารยาทสุดใจ!

G2G778: แฟนเกมต้องไมมารยาทสุดใจ!

การเป็นแฟนเกมอาจจะเป็นมิตรกับการเพลิดเพลินในโลกของความสนุกสุดพิเศษที่เกมเป็นส่วนหนึ่งของมัน แต่ทว่า ในวินัยภายในประเทศไทย การเล่นเกมเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความมีระวัง มารยาท และความเป็นสัตว์มนุษย์ที่ดี เนื่องจากมีผลกระทบต่อพวกเราและสังคมโดยรวม

เมื่อเราได้เข้าถึงโลกอันสมบูรณ์แล้วที่เรียกว่าเกม อาจจะทำให้เราเป็นบุคคลที่เราอยากเป็น แสดงความสามารถที่เราอยากจะมี หรือเพียงแค่ช่วยให้เราผ่อนคลายหลังจากวันทำงานที่เหนื่อยเหฟเพียงเล็กน้อย แต่การมีระเบียบวินัยในการเล่นเกมก็เป็นสิ่งสำคัญสุด ประการแรกและแรกที่สุดคือ ความมารยาท

การมารยาทในการเล่นเกมคือสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาที่สุภาพในการสนทนากับผู้เล่นคนอื่น หรือก็สุภาพต่อผู้ดูแลเกม ไม่มิให้การเล่นเกมกลายเป็นที่แสดงความหยาบคาย ล่ะเล่นเกมที่อาจเกี่ยวข้องกับความรุนแรง ความมารยาทยังสำคัญในการรับฟังคำแนะนำสล็อตหรือคำแก้เสนอจากผู้เล่นคนอื่น รวมถึงความรับผิดชอบเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว ดังนั้น แฟนเกมทุกคนควรจะรักษามารยาทในการเล่นเกมอย่างสม่ำเสมอ

อนึ่ง ความระวังในการเล่นเกมก็เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง จากการรับรู้ถึงเวลาที่ใช้ในการเล่น เพื่อไม่ให้เกมกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวังในชีวิตประจำวัน หรือเกินไปทำให้ลืมตามภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในชีวิตจริง แฟนเกมควรระวังตัวเองไม่ให้เกมควบคุมชีวิตในทางที่ไม่ดี

ดังนั้น การเป็นแฟนเกมที่มีความรับผิดชอบและมารยาทในการเล่น เก็บไว้เป็นไข่ในตะเกียบ โดยไม่ต้องลืมว่าเกมคือสิ่งที่มีมิตรใจและสนุกสุดหยิ่ง และควรประยุกต์ใช้ให้ดีต่อชีวิตประจำวันของเราและความเป็นสัตว์มนุษย์ที่ดี กล่าวคือ.. G2G778!